Cloud
Cloud
Cloud
Cloud
Cloud
Cloud
Tour 7:

โค คาแนลลิ่ง (ทัวร์คลอง)

หากเราจะย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ “เรือกับแม่น้ำ” ถือได้ว่า เป็นเส้นทางหลักและยานพาหนะอันดับต้นๆที่ใช้ในการสัญจรของคนไทย มีการขุดคลองขึ้นหลายสายในกรุงเทพฯ เพื่อการคมนาคมขนส่งทางน้ำที่สะดวก ก่อนที่รถยนต์และจักรยานยนต์ จะเข้ามามีบทบาทในการจราจรกรุงเทพฯ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้กรุงเทพฯ ได้ชื่อว่า เป็นเวนิสตะวันออก ที่ถูกขนานนามจากนักท่องเที่ยวชาติตะวันตก

ขอเชิญทุกท่านทำทัวร์กับเรา ล่องเรือหางยาวสำรวจเพื่อชมเส้นทางสายน้ำครั้งโบราณฝั่งธนบุรี เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวความเป็นมาของชนริมฝั่งคลองตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม

และก่อนที่ทุกท่านจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลิน เราจะใช้ช่วงเวลาสั้นๆ เดินผ่านถนนเยาวราชไปลงเรือที่ท่าราชวงศ์ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการย้อนอดีต ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ทั้งรูปแบบบ้านเรือนทรงโบราณที่ทำจากไม้ วัดวาอาราม ตลาดสด การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทางน้ำ ซึ่งยังคงมีให้พบเห็นอยู่ในปัจจุบัน ตลอดสองข้างทางท่านยังสามารถถ่ายรูปเก็บความประทับใจ อาจกล่าวได้ว่า ทัวร์ 7 นี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่มีความสนใจท่องเที่ยวในรูปแบบอื่นๆนอกเหนือจากทัวร์จักรยาน