Cloud
Cloud
Cloud
Cloud
Cloud
Cloud
Tour 4:

โค วอล์คกิ้ง (ทัวร์เดิน)

ตลอดเวลา 2 ชั่วโมงเต็ม กับช่วงเวลาความสนุกสนานที่แฝงไปด้วยความรู้ต่างๆมากมาย ในรูปแบบการทำทัวร์เดิน ทุกย่างก้าวกับสถานที่ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ถนนมังกร” การผสมผสานเชื้อชาติกันระหว่างไทย-จีน (ชิโนไทย) ถูกก่อกำเนิดขึ้นตั้งแต่ก่อตั้งราชวงศ์จักรี สมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เมื่อ 200 กว่าปีที่ผ่านมา ระยะทางความยาวตลอดเส้นทางประมาณ 1 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการตัดถนน 8 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2434 – พ.ศ. 2443 ก่อนที่ถนน เยาวราชจะกลายเป็นแหล่งส่งเสริมการค้าขายที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

ทุกท่านจะเพลิดเพลินไปกับการบริการรูปแบบใหม่ ที่ทำให้ทางบริษัท โค แวน เคสเซ่ล มีชื่อเสียงขึ้นมาอีกขั้น โดยมีมัคคุเทศก์ผู้นำทาง ที่คอยยินดีตอบทุกคำถามตลอดระยะเวลาการเดิน

เส้นทางในการทำทัวร์นั้น หลักๆ ก็คือ ซอย และทางเดินขนาดเล็ก ที่แม้แต่จักรยานก็ยังไม่สามารถเข้าไปได้ ทำให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนในบริเวณนี้ได้มากขึ้น ผ่านชุมชนคนจีน ย่านธุรกิจการค้า ร้านทอง ภัตตาคาร ร้านอาหารหลากหลายชนิดวางขายเรียงรายเป็นแนวยาว จะเห็นได้ว่าชาวเยาวราชจะพลุกพล่านอยู่ตลอดเวลา ชื่นชมไปกับแหล่งวัฒนธรรมโบราณ สะท้อนออกมาทางศาลเจ้า วัด ที่ยังคงเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจจวบจนทุกวันนี้ ใบหน้าที่เต็มใบด้วยรอยยิ้ม กิจกรรมประจำวันของผู้คนเหล่านี้เอง ที่เป็นสิ่งดึงดูดใจ และน่าถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก