Cloud
Cloud
Cloud
Cloud
Cloud
Cloud
Tour 5:

ทัวร์ 5 โค ออเดย์ทัวร์จักรยาน/ เรือ/ รถไฟ/ รถไฟฟ้า เต็มวัน

ทัวร์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่หลงใหลในการปั่นสองล้อตัวจริง ด้วยระยะทางจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่ชานเมือง เขตจังหวัด สมุทรปราการ ด้วยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น รถไฟที่เริ่มต้นออกขบวนจากหัวลำโพงส่งทุกท่านลงที่สถานีบ้านทับช้าง นั่งเรือหางยาวชมทัศนียภาพของชุมชนแถบชานเมือง และสุดท้าย รถไฟฟ้าที่สร้างความประหลาดใจและรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่ใช้บริการทั่วไป ส่งทุกท่านถึงสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน ขอเชิญผู้กล้าเข้ามาร่วมทำทัวร์รูปแบบเต็มวันกับเรา แล้วเราจะพาคุณหนีออกจากความวุ่นวายไปสูดอากาศบริสุทธิ์กับธรรมชาติที่รอคุณอยู่

ในระหว่างทัวร์ เราจะได้เห็นความแตกต่างที่ลงตัวของสังคมชานเมือง คนรุ่นใหม่ที่ยังสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมในด้านต่างๆ รวมถึงด้านศาสนาท่านจะได้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างศาสนาพุทธและอิสลาม ซึ่งมองได้จากการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ระหว่างวัดในศาสนาพุทธและมัสยิดในศาสนาอิสลาม ได้อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง